Araştır

Sanatçı : Cevdet Bağca
Albüm : Mayna

Loçi Xalo

Loçi Xalo Şarkı Sözü

Loçi Xalo

durra venge şinayi yeno,kamo bermeno?
hesre çime ma gol biyo,derman nemendo
dişmen ameo zazanan di tame nemendo
koy veşeno,dar veşeno,dar veşeno,welat veşeno
şevo,serdo,roj ji çino,bombe vareno
gule vaji no çi halo,eman eman no çi halo?
merge xorte ma tevş niyo,newroz nezdiyo
neda sere koyane ma,adir veşeno
destane xu dergki siba mare roşano hesre çima nemaneno wesar ji yena
gule weyzi bi bermayış derman nebeno
vaji mire no çi halo,eman eman no çi halo?

Yorum